Benieuwd naar Geppetto?

Geppetto is een kleinschalige zorgaanbieder, welke ambulante begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen tussen de 4 en 21 jaar met een stoornis in het Autisme Spectrum, ADHD en/of een verstandelijke beperking, waarbij diverse gedragsproblemen voorbij komen. Geppetto biedt deze begeleiding in de thuissituatie, binnen de groepsaccomodatie van Geppetto of op elke andere gewenste locatie in de leefomgeving van het kind. De werkzaamheden van Geppetto worden uitgevoerd in de regio's Midden- en Noordoost-Brabant. 

 

U kunt bij Geppetto terecht met een Persoonsgebonden Budget (PGB), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Geppetto is verbonden aan de IBvA (Internationale beroepsvereniging Autismespecialisten) en is tevens SKJ geregistreerd.

 

Deel uw zorgen en neem samen met ons weer de 'touwtjes in handen'.